Bonnier - Boktrailers - Gabardin

Bonnier Förlag – Boktrailers

Under åren har vi hjälpt Bonniers många förlag med många animerade boktrailers. Filmerna används inför lansering och annonsering primärt i sociala medier. Trailern för Adrenalia (Zlatan) gick även i utomhusreklam och i kollektivtrafiken.

Anders De La Motte - Våroffer

Mons Kallentoft - Hör mig viska