Bodens kommun - Gabardin

Bodens kommun

På uppdrag av Bodens kommun tog Gabardin i samarbete med Oh My fram en animerad film av kommunens värdegrund. Animationen skulle skapa inspiration och stolthet hos medarbetare och chefer genom att visuellt beskriva hur alla arbetar tillsammans genom att visa mod och genom deras olika kompetenser som finns inom kommunen. Filmen visas på kommunens intranät samt i presentationer på interna möten.