Go Care Caring Stars - Gabardin

Caring stars

Utmaningen för Go Care är att locka fler personer, särskilt de rätta individerna – såsom jobbsökande, vårdstudenter och unga som letar efter sommarjobb – att söka arbete inom omsorg och äldrevård.
Det handlar dels om att utmana och förändra de stereotypa fördomarna som många har gentemot yrket, samt att upprätthålla respekten för vårdtagarna. För att uppnå detta vill de skapa en kreativ film som bryter normen för traditionella vårdrelaterade filmer.

 

Lösningen vi tog fram är en kampanjfilm där vårdtagarna är i fokus och har mandatet. Målgruppen ska visas från en positiv och meriterad synvinkel inom omsorgsbranschen, samtidigt som man också belyser vad de inte vill ha. Genom att använda sig av en audition för att göra själva arbetsintervjun mer engagerande och genom att utföra en djupdykning med en QnA-session för att svara på de vanligaste frågorna om yrket, strävar man efter att skapa en film som fångar intresset och inspirerar till handling.

 

Kampanjfilmen är designad för att vara en ”thumb stopper”, vilket innebär att den är så engagerande att den får folk att stanna upp och titta. Den innehåller också en CTA (Call to Action) som leder till ett quiz där målgruppen kan testa sina kunskaper online för att se om de har vad som krävs för att arbeta inom omsorg och äldrevård. De som är intresserade kan sedan fördjupa sig i QnA-frågor tillsammans med Hampus Nessvold och två erfarna vårdarbetare som svarar på alla möjliga frågor om yrket.

 

Resultatet är ännu inte klart, men förra årets resultat var positiva. Det har resulterat i att fler av rätt personer väljer att söka jobb inom omsorgsbranschen.

Uttagning Caring Stars