Högskolan i Halmstad - Lärarprogrammet - Gabardin

Högskolan i Halmstad – Lärarprogrammet

Läraryrket bygger på ett stort engagemang. Det bygger på drivet att lära ut, tron på unga och viljan att skapa en bra framtid. Engagemang och passion går hand i hand.
Stort engagemang smittar av sig, och ger ringar på vattnet.

Tillsammans med OhMy fick vi på Gabardin uppdraget att skapa en film som visar hur människor med en stark passion för något kan använda den för att lära ut till andra.

Gabardin stod för manusbearbetning, inspelning och postproduktion.