Härnösands kommun påbörjade ett arbete 2021 – en nollvision mot våld i nära relationer,  som sträcker sig över fem år. Kommunen ville ta fram en film som uppmanade till civilkurage och som lyfte frågan. Filmen skulle ge känsla av mod, mod att stå upp mot våld i nära relationer och samtidigt beröra. En viktig ingrediens var att utgå från den s.k. våldspyramiden, vilken börjar med kränkande kommentarer och skämt till muntliga påhopp för att sedan övergå till slag, hot och till sist mord.