Härnösands kommun - Mot våld i nära relationer - Gabardin

Härnösands kommun
Mot våld i nära relationer

Härnösands kommun påbörjade ett arbete 2021 – en nollvision mot våld i nära relationer,  som sträcker sig över fem år. Kommunen ville ta fram en film som uppmanade till civilkurage och som lyfte frågan. Filmen skulle ge känsla av mod, mod att stå upp mot våld i nära relationer och samtidigt beröra. En viktig ingrediens var att utgå från den s.k. våldspyramiden, vilken börjar med kränkande kommentarer och skämt till muntliga påhopp för att sedan övergå till slag, hot och till sist mord.

 

Vi tog fram konceptet ”en marsch mot våld i nära relationer” där fler och fler ansluter sig till en ensam kvinnas protest. En protest som engagerar alla samhället att aldrig acceptera våld och aldrig förbli tysta.