Skellefteå Kommun - Gabardin

Animation

De 7 Kökssynderna

Att förändra ett beteende

 

I Skellefteå hamnar en alltför stor mängd förpackningar i det gröna kärlet istället för att lämnas till återvinning. Vår systerbyrå Oh My fick därför i uppdrag att ta fram ett koncept för att med hjälp av rörlig bild och humor jobba för att Skellefteå ska nå 25 procent mindre avfall till år 2025. Gabardin kopplades in tidigt i projektet och tillsammans skapade vi De 7 Kökssynderna.

 

 

 

Smart produktion

Det här är ett exempel på att 3D inte behöver vara alltför komplext eller dyrt. Med ett bildutsnitt och loopade rörelser skapade vi effektiva miniberättelser för sociala medier. Valet att producera filmerna i 3D innebar också att vi enkelt kunde rendera ut stillbilder i hög kvalitet för utomhusannonsering i Skellefteå stad.