Skogslandslaget - Sveriges största landslag - Gabardin

Skogslandslaget

Skogslandslaget är en kampanj i samarbete med LRF, Norra Skog, Södra och Mellanskog. Syftet med kampanjen är att visa hur vi skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och den biologiska mångfalden.För att skapa en kampanj som når ut till allmänheten byggdes konceptet på något som redan är välkänt bland de allra flesta – sport. Sport är något som berör och som alla har en relation till. Genom att kombinera sportvärldens språk, stil och referenser med skogsbruket skapade vi en kampanj som på ett spännande sätt lyfter fram skogsbruket och skogsägarnas engagemang.

Tillsammans med Oh My bearbetade vi filmmanus. Gabardin stod för inspelning, postproduktion & stillbilder.

Skogslandslaget Hero-film

Skogslandslaghet Bioversion

BTS Petter Bristav och Erik Sandström

Stillbild för kund

Stillbild för kund

BTS kamera

BTS meditation

BTS

BTS

BTS